Aksaray Üniversitesi
Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR


Başvuruda İstenen Belgeler

a)    Diploma fotokopisi


b)   Onay transkript örneği ve ders içeriklerini gösteren belge


c)    Özgeçmiş (İletişim bilgileri belirtilecek)


d)   ALES, GRE veya GMAT sınavlarından birinin sonuç belgesi (varsa)


e)    Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge (Doktora programı için)


f)    Pasaport fotokopisi


g)   Referans mektubu (2 akademisyenden)


h)   Niyet mektubu

    

Doktoraya başvuru yapacak yabancı uyruklu öğrenci adaylarından İngilizce YDS veya YÖKDİL Sınavından en az 55 almış olmak ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olmak şartı aranır. Bu belgelerden herhangi birine sahip olmayan adaylar Aksaray Üniversitesi tarafından yapılan İngilizce Dil Yeterlilik Sınavından 100 üzerinden minimum 60 puan almak zorundadır.

Yeterli puanı alamayanlar en fazla 1 yıl süreyle hazırlık eğitimine alınırlar. Bunun sonucunda başarısız olan öğrencilerin ilişiği kesilir.


Başvuru Formu için tıklayınız