Aksaray Üniversitesi
Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü
BAŞVURU İÇİN TEMEL ŞARTLAR


BAŞVURUNUN GEÇERLİ OLDUĞU DURUMLAR:


Lise son sınıfta okuyan veya mezun olan adaylardan;


1)     Yabancı uyruklu olanlar,


2)     *Mavi Kart sahipleri,


3)     Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular,


4) 

    a)     01/02/2013 tarihinden önce yurt dışında lise öğrenimine devam edenler, T.C. uyruklu öğrencilerden ise lise öğreniminin son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (lise öğreniminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil,


    b)     01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında lise öğrenimine başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına lise öğrenimin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar ( lise öğreniminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki yabancı MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil)


5)     KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de lise öğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar,


BAŞVURUNUN GEÇERLİ OLMADIĞI DURUMLAR:


1)     T.C. uyruklu olup lise öğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,


2)     KKTC uyruklu olanlar (lise öğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),


3)     2 numaralı madde de tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular, (lise öğrenimlerinin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar/lise öğrenimlerinin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç),


4)     Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyruklular (lise öğrenimlerinin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),


5)     Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular.


*Madde 1: Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7 nci maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)